Tłumacz języka migowego

Jeśli jesteś osobą niedosłyszącą lub głuchą, bez trudu możesz porozumieć się z naszym personelem za pośrednictwem tłumacza języka migowego. Specjalista biegły w języku migowym przekaże pracownikom sklepu Twoje pytania, a także przetłumaczy udzielone przez nich odpowiedzi. W efekcie będziesz mógł uzyskać pełną informację o naszych produktach. Usługa ta jest dostępna codziennie w godzinach pracy marketu.